Category: svt nyheter play

Intramuskulär injektion

intramuskulär injektion

The Compounding Center , views · Deltoid Injection IM Intramuscular Site Technique. Intramuskulär injektion. A. Mitt i musculus deltoideus, högt upp på överarmen/axeln (se beskrivning A) eller. B. På barn upp till 1 års ålder i lårmuskel, musculus vastus lateralis, (se beskrivning B). A. Intramuskulär injektion i m. deltoideus hos vuxna och barn över 1 år. Injektion sker i musculus deltoideus. Bild och foton från. De tre vanligaste sätten att spruta in läkemedel är: subkutant, under huden; intramuskulärt, i en muskel; intravenöst, i blodet. Du kan oftast ge dig själv subkutana injektioner. Däremot tar du nästan aldrig intravenösa sprutor på egen hand utan får hjälp med det av en sjuksköterska eller läkare. Oftast behöver du också få.

Intramuskulär injektion - man

Ta läkemedel med jämna mellanrum För att få rätt effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Läkemedel och bilkörning Din förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Ge anvisningar för behandling av smärta och lokala symtom. För in kanylen snabbt genom yttre hudlager för att minska patientens smärtupplevelse. Vissa läkemedel tar du själv med spruta, en injektion.

Intramuskulär injektion Video

How to Perform an Intramuscular Injection intramuskulär injektion

Intramuskulär injektion - Sveavgen

Barnmorskor vill höras mer. Det är inte nödvändigt att aspirera. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Vi eftersträvar en debatt som förs sakligt, relevant och håller sig till ämnet. Operationsduk blev kvar i buken efter kejsarsnitt. Kontrollera att kanylens öga inte hamnat i ett blodkärl genom att aspirera-vrida kanylen och aspirera igen. Överarm Utgå ifrån akromion.

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2